Asociaţia Obştească „Democratie, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate si Suport” (DECAS), este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de statutul asociatiei. 
   DECAS este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

  

Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:
-Dezvoltarea Cercurilor Stiintifice pentru Studenti
-Organizarea Conferintelor Studentesti
-Organizarea Conferintelor internationale in scopul schimmbului de experienta indomenii stiintifice.
-Organizarea Evenimenttelor Studentesti
-Promovarea Start Up-urilor
-Promovarea Democratiei, Egalitatii intr-e popoare si cooperarea in buna dezvoltare, incluzind monitorizarea si
observarea alegerilor si a procesului elctoral in toate tarile.
-Promovărea şi protejărea drepturilor şi libertăţii fundamentale ale omului.
-Suport in oferirea programelor culturale pentru cei mai buni studenti a Universitatilor din RM.